Gas

  • Open en gesloten toestellen
  • Condensatieketels
  • Badverwarmers

Aardgas

Aardgas wordt het meest gebruikt om de woning te verwarmen en voor warm water in keuken en badkamer. Het is veilig in gebruik, erg comfortabel en erg zuinig in vergelijking met andere brandstoffen.

Met aardgas verwarmen zorgt voor heel wat comfort. Het volledige verwarmingssysteem gebeurt vrijwel automatisch en de woning kan op enkele minuten tijd volledig verwarmd worden. De keuze in verwarmingsketels op aardgas is heel divers in vergelijking met andere brandstoffen. Een veranderde gezinssituatie en dus andere verwarmingsnoden kunnen makkelijk opgelost worden door het aanpassen van de ketel.

Condensatieketel

Condensatieketels zijn zodanig ontworpen dat er permanent een belangrijk deel van de waterdamp in de verbrandingsgassen kan condenseren. Zo wordt nuttige warmte vrijgemaakt. Het condenseren van stoom of waterdamp levert energie op. Als we dus waterdamp, die normaal via de schoorsteen verdwijnt, laten afkoelen tot onder het dauwpunt (voor gas ± 58 °C, voor mazout ± 47 °C), krijgen we veel extra warmte (latente warmte). 

Het is belangrijk een juiste keuze te maken, want een te grote of te kleine ketel kan voor heel wat rendementsproblemen zorgen. Daarom neemt Dave Willaert bvba steeds de tijd om samen met u uw woningwensen te bespreken en geeft dan aangepast advies.

Dave Willaert bvba is gespecialiseerd in plaatsing, reparaties, keuring (met attest) en onderhoud van centrale verwarming.Wij werken onder andere met: